I teknologiens verden er det mange teknologiske begreper som kanskje ikke alltid er så lette å få med seg. Hvis du har lyst til å investere i en katastrofeløsning til din bedrift, men føler deg usikker på hva "deduplisering" og "ESX server" er for noe, så kanskje en teknologi-ordliste kan være til hjelp?

Deduplisering Dette betyr i praksis at data lagres fysisk kun én gang selv om det logisk sett kan se ut som en fil kan finnes mange steder. Dedupliseringen tar vare på endringer ved å lagre disse uavhengig av originalfilen. Dette gir store lagringsfordeler og reduserer behovet for diskplass. Sammenlignet med dette blir taper gammeldags og trege.
Endringsdata Dette er den data som forandrets siden forrige backup. For å spare plass på disken kopieres bare ny data eller forandret data, istedet for å kopiere all data igjen.
VPN Virtual Private Network. Med dette menes at man oppretter en kryptert direkte forbindelse på internett mellom to punkter. Dette gjør at en operatør gjennom en vanlig internettlinje kan opprette forbindelser med en server på en annen plass.
Data Domain Dette er en diskenhet med stor kapasitet og en programvare som gjør at den mottar all backup hos kunden. Den fungerer også som et backup-bibliotek der kunden selv kan hente filer (så kallet egen restore).
ESX server Dette er kraftige servere som er kjernen i en virtuell løsning. På disse serverne installeres VMware.
Virtualisering Virtualisering simulerer en komplett maskin så bra at operativsystemet ikke trenger å vite at det kjører på en simulert maskin.
VMware Dette er det mest brukte virtualiseringsprogrammet på merkedet i dag. Programmet simulerer en eller flere komplette datamaskiner. Typisk med dagens teknologi er at man kan simulere cirka 15 servere på en ESX-server.
RDR-løsning Remote Disaster Recovery. DR er hvordan kunden lokalt hos seg har satt opp en havariløsning, med for eksempel en tapestasjon. RDR er vår havariløsning, der vi tilbyr en fjernoppkobling av kundens servere og tilgjengeliggjør disse gjennom VPN ved et havari - altså når kundens egen serverfarm er utilgjengelig.
D2D Disc-to-disc. Betyr at data kan overføres fra en serverdisk til en annen disk i lagringsøyemed.
SAN Storage Area Network. Et SAN er en boks med stor diskkapasitet som benyttes av kunder med store datamengder. Benyttes i vår løsning sammen med ESX-servere der data fra alle de virtuelle maskinene legges til SAN'et og derfra videre til DataDomain-enheten.
Ethernet En standard for datatrafikk i et lokalnett. Typisk i dag er 100 MB ethernet der trafikken flyter med denne hastigheten.
Movex-miljø Movex er en spesifikk IBM-applikasjon der de siste versjonene kjører interaktivt mot et Windows-miljø. For å sikre disse brukene mot totalhavari MÅ man ivareta begge miljøene og dette er det KUN iWin som i dag har en løsning for i Norge.