i/Win Solutions har løsninger for ”varm” ekstern backup og restore innen 24 timer etter et havari. Backup tas fra både IBM- og Windows-servere til samme diskbaserte backup-enhet, med replika til i/Win. For en enkel forklaring på hvordan i/Win gjør dette, se vår steg for steg-guide og skisse.

skisse