i/Win Solutions har som formål å levere rimelige og funksjonelle løsninger for å gjenopprette kundens forretningskritiske applikasjoner etter et havari. Mange er i dag altfor dårlig sikret eller deres eksisterende løsninger er ikke tilstrekkelig testet. Et havari medfører et driftsavbrudd som det i følge Gartner vil være vanskelig, eller i de fleste tilfeller umulig, å overleve på sikt. i/Win Solutions gir kunden sikkerheten til å kunne gjenopprette drift og produksjon innen kort tid.

Hurwitz Gruppen mener at dersom en bedrift er uten datasystem i en uke vil 43% av disse aldri åpne igjen og 29% av de andre bedriftene opphører innen to år.

Gartner sier at 93% av alle bedrifter som opplever et signifikant datatap er ute av business innen fem år.

Hvordan kan du unngå å være blant disse? Trenger din bedrift å forbedre backup-rutinene? Kanskje skaffe bedre havariforsikring? "Selvsagt" vil du kanskje si - "men hvordan og til hvilken pris?"

i/Win Solutions gir deg disse svarene. Ta kontakt med oss i dag for å tilsendt en faktapakke med svar på hvordan vi løser backup til disk, backup ut av huset og rask restore etter havari. Løsningen ivaretar de aller fleste miljøer - for brukere som anvender både IBM iSeries og Windows-servere kan vi gjøre dette i en og samme operasjon