Et havari kan inntreffe hvor og når som helst. Årsaken kan være menneskelig svikt, brann, vannlekkasje, teknisk feil eller sabotasje. Uansett årsak eller når det skjer er det viktigste for en bedrift å komme i gang igjen på kortest mulig tid. i/Win Solutions har løsninger som ordner dette innen 24 timer.

For de aller fleste vil de forretningsmessige rutinene være blant de viktigste elementene å sikre. Mange har gode planer for hvordan dette skal gjøres og tester også at dette faktisk virker, mens andre igjen stoler 100 prosent på en tape uten at tapen blir regelmessig testet. Dette er hasard etter vår oppfatning.

Ut i fra en markedsstudie som Gartner har gjennomført viser resultatene at kun 60 prosent av selskapene har planlagt for nedetid på inntil syv dager. Spørsmålet er hva de gjør hvis de ikke er i gang med deres forretningskritiske løsninger innen den tid? Hva skjer med de resterende 40 prosentene? Selskaper som tar seg tid til å utarbeide en havariplan klarer seg ofte gjennom et havari med minimale eller ingen tap av data, hardware eller inntekt. Dette er kritisk for å bevare tilliten til kundene. Ifølge Gartner er flere enn 80 prosent av selskaper med dårlig sikring, som har opplevd et havari, borte etter fem år.

Med den teknologien som er tilgjengelig i dag har i/Win Solutions utviklet løsninger for backup till disk, backup ut av huset og rask restore etter havari. Det unike er at vi gjennom våre produkter og løsninger tilbyr denne tjenesten til alle miljøer og spesielt de brukerne som anvender IBM- servere og Windows-servere i et interaktivt miljø.

Markedet er på full fart inn i en verden der backup ikke lenger skal til tape men til disk. Dette innebærer mange fordeler og med den teknologien vi besitter kan vi nå masselagre hos kunden. Gjennom deduplisering reduseres datamengden effektivt fra både IBM-miljøet og Windows-miljøet, deretter kopieres dataene til oss for varmlagring via en kryptert linje. På denne måten sitter vi til enhver tid med en blåkopi av kundens data, programmer, profiler, med mer.